برگزاری کارگاههای آموزش مهارت های زندگی استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧

۱۲اسفند۱۳۹۷ کارگاه

بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال ١٣٩٧ کارگاههای آموزشی مهارت های زندگی را با سر فصل های ذیل توسط استاد کلاهدوز برگزار کرده است
۱-مهارت خودآگاهی
۲-مهارت همدلی
۳- مهارت روابط بین فردی
۴- مهارت ارتباط موثر
۵- مهارت مقابله با استرس
۶- مهارت مدیریت هیجان
۷- مهارت حل مسئله
۸- مهارت تصمیم گیری
۹- مهارت تفکر خلاق
۱۰- مهارت تفکر نقادانه
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
ب کارگاههای آموزش مهارت های زندگی استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
 کارگاههای آموزش مهارت های زندگی استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧

برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش خانواده و زوجین استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧
برگزاری کارگاههای آموزش مهارت های زندگی استاد کلاهدوز در سال ١٣٩٧

با استعانت از پرودگار متعال در سال ١٣٩٨
با توجه به استقبال گسترده ارگان ها و سازمانها و مراکز مختلف با تدریس استاد کلاهدوز کارگاههای آموزش مهارت‌های زندگی و فرزندپروری و خانواده برگزار خواهد شد.
با آرزوی کانون گرم همه خانواده ایرانی و موفقیت و سربلندی و سرافرازی در سال جدید

اسفند ماه ١٣٩٧

درباره

فاطمه شیخ کلاهدوز

 • روانشناس بالینی
 • زوج درمانگر
 • خانواده درمانگر
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره فردی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
 • عضو انجمن روانشناسی کشور
 • عضو انجمن ازدواج و خانواده کشور
 • عضو خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه
 • روانشناس بنیاد پیشگیری از آسیب های اجتماعی
 • مدیر اجرایی روانشناسی و‌ مشاوره هلدینگ هم افزایی همت
 • رئیس انجمن کاراته شهرداری منطقه۱۲
 • مسئول بانوان مولتی کامبت استان تهران

سوابق ورزشی

 • نایب رئیس هیئت رزمی اداره ورزش و جوانان جنوب شرق استان تهران
 • مربی و داور ممتاز فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران
 • مربی مولتی کامبت فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی، مربی دفاع شخصی
 • مربی ایروبیک، مربی فیتنس، مربی آمادگی جسمانی

امروز سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۵:۰۹